Grad prozor. Karta Prozor 2019-05-01

Grad prozor Rating: 4,9/10 614 reviews

Tomislavgrad

grad prozor

No, bez obzira gdje su, u nekom drugom kraju Bosne i Hercegovine, Hrvatske ili nekoj drugoj zemlji ili kontinentu, vjerujemo da osjećaj svetosti na uspomene zavičaja i ramsko ime u njima nije izblijedio. S vremenom je oko kule nastajalo gradsko naselje. Nekoliko je ramskih sela zapaljeno, a gotovo sve odrasle muškarce koji nisu uspjeli pobjeći, četnici su likvidirali. I danas se uz nju mogu vidjeti urušeni ostaci kuća i drugih objekata varoši, a ruševine zidina kojima je bilo opasano naselje, zatrpane su i teško uočljive. Veličanstva cara Franje Josipa I. Vrhovi Makljena su sedlo Makljen 1123 m , Kozje stijene 1157 m , Debelo brdo 1316 m , Koštica 1285 m i Sajina planina 1374 m.

Next

Karta Prozor

grad prozor

U župi, u selu Donja Vast, nalazi se grob fra Stjepana Barišića, koji je stradao u drugom svjetskom ratu. Pri kraju austro-ugarske vladavine započelo se i s izgradnjom ceste koja je trebala preko Duvna i Buškog blata povezati Prozor s morem, ali je zbog početka Prvog svjetskog rata izgradnja puta prekinuta. Tako je bilo i na raskrižju putova koji su vodili iz doline Neretve i iz Splita. Sljedećih desetak godina radovi su tekli sporo pa je samostan blagoslovljen i useljen 1930. Radi se o jednom od najstarijih spomenika iz Srednjeg vijeka na području prozorske opštine.

Next

Tomislavgrad

grad prozor

Srednjovjekovna župa U razvijenom srednjem vijeku Rama se u povijesnim izvorima spominje kao važna povijesno-zemljopisna cjelina. Grad Prozor se u nekim izvorima spominje i pod imenom Studenac, što je, obzirom na obilje vode, sasvim razumljivo. Bilo je sela u kojima je nepismenost bila stopostotna, a u mnogim je selima samo ponetko samouk znao čitati i pisati. Za vrijeme turske vladavine Prozor dobiva izgled turskog naselja no tek dolaskom austrougarske započinje pravi razvoj Prozora. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma općina Prozor, u cjelini, ušla je u sastav.

Next

Jajce

grad prozor

Patron crkve i župe je Velika Gospa, a svake se godine, uz velik broj hodočasnika, osobito svečano slavi Mala Gospa. Sadašnja župna kuća na Gračacu izgra ena je osamdesetih godina prošlog stoljeća. Po svemu sudeći, samostan je od početka bio upravo na Šćitu, što dokazuju grobovi koji su u novije vrijeme prona eni oko sadašnje crkve i samostana. Vode mu ne daj nipošto. Ovo se naselje nalazilo na raskrižju važnih rimskih putova. Ubijen je u Prozoru 16.

Next

Karta Prozor

grad prozor

Služili su ne samo šćitsku nego i prozorsku i uzdolsku župu. Za cijelo vrijeme postojanja Kraljevine Jugoslavije ovdje je završena samo banska cesta, koju je započela graditi austrougarska vlast a koja je vodila od Prozora preko Duvna do Splita. Tako je i uz utvrdu grada Prozora, koja se i danas nalazi na teško pristupačnom terenu, nastajalo naselje. Nova je župa osnovana 1882. Naselje s crkvom bilo je identificirano kao Bistue Vetus, u kojem je stolovao biskup. Tri godine trajalo je traženje dozvole za gradnju. Brojni franjevački izvori nedvojbeno potvr uju postojanje samostana u Rami koncem 15.

Next

Stari grad Prozor propada

grad prozor

Građevina je u toku Drugog svjetskog rata značajno oštećena. Iz rimskog razdoblja sačuvani su ostaci više gra evina koje su bile locirane oko Velike Gradine u Varvari. Mnogi su stoga morali otići nekamo u nepovrat, u iseljeništvo, u potragu za boljim i sigurnijim životom. Ovaj je lokalitet, čini se, bio naseljen još u mla em kamenom dobu. Područje današnje prozorsko-ramske općine uokvireno je visokim i teško prohodnim planinama , , , i. Mnogi su stoga morali otići nekamo u nepovrat, u iseljeništvo, u potragu za boljim i sigurnijim životom. Franjevci u Rami Padom Bosne pod Turke 1463.

Next

Prozor

grad prozor

Dođe baba pred sultana pa mu se previja. Nova je župa povjerena svjetovnim svećenicima. Ponovo napušten Poznato je da su sredinom 1463. Sadašnja je izgra ena 1985. Kuće su uglavnom bile građene od ćerpića i drveta, pokrivene šindrom, razasute uzduž prozorskog potoka i po okolnim brežuljcima, okružene avlijama i baštama. Prozor je vjerojatno spočetka bio samo jedno važnije utvrđenje čiji su ostaci sve do danas ostali u prozorskoj kuli, a kasnije se oko te kule formiralo varoško naselje. Ukoliko vam je jednostavnije u ljevom gornjem kutu karte imate strelice za pomicanje.

Next

coupon.outback.com

grad prozor

Prvi pisani spomen grada Prozora je u darovnoj povelji bosanskog bana Tvrtka u kojoj on u župi Rami pod Prozor-gradom 11. Bolje od drugih stanovnika živjelo je svega nekoliko bogatijih trgovačkih obitelji koje su imale kapitala za vlastito poslovanje. Tom prigodom partizani su ubili gvardijana fra Julijana Jurkovića. Tako je sjeverno od Pograđa nastala Gornja mahala s Mehmedbegovom džamijom, a iznad nje u strani nastala je mahala Ogoje. O podizanju industrije nema ni govora.

Next

Karta Prozor

grad prozor

Narodna predaja, na sličan način kao i za druge jake bosanske utvrde, govori o osmanskom lukavstvu prilikom osvajanja prozorske tvrđave. Gradnjom umjetnog jezera rijeka je potopljena i danas se Ramom naziva kraj podijeljen na Gornju i Donju Ramu. Prilike u Bosni u ovo vrijeme ovisile su o planovima Ugarske i Bizanta, jer su obje ove države svojatale Bosnu ili barem neke njezine dijelove. Patron crkve i župe je Velika Gospa, a svake se godine, uz velik broj hodočasnika, osobito svečano slavi Mala Gospa. Šćit je naselje koje se do 1968. Još prije dolaska Turaka u Rami je postojao franjevački samostan i crkva sv.

Next